Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga pažljivo pročitate Uslove
korišćenja i kupovine (u daljem tekstu: Uslovi), budući da svaki pristup websajtu
https://vgmagaza.rs/ (u daljem tekstu: sajt) i kupovina putem istog, znači da
ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti.
Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na pristup sajtu i kupovinu
proizvoda putem web prodavnice – internet trgovine, te prava i obaveze koje proizlaze iz
sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) između Vas kao
korisnika usluge – kupca i PR SUMMA IMPEX (u daljem tekstu:SUMMA IMPEX) kao
davaoca usluge – prodavca, i imaju se smatrati sastavnim delom Ugovora.
Ukoliko ne prihvatate ove Uslove bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt.
I OPŠTE ODREDBE
1. Osnovni podaci o davaocu usluga

  • Naziv: PR SUMMA IMPEX
  • Sedište: Meštrovićeva 38, Beograd
  • PIB: 111772496
  • e-mail adresa: vglobe888@gmail.com
  • kontakt telefon: 0645070371

2. Ograničenje prema uzrastu
Morate biti punoletni u okviru jurisdikcije koja važi u mestu vašeg prebivališta kako biste
mogli da pristupite i koristite sajt.
3. Promenljivost uslova
Postoji mogućnost da će se Uslovi mienjati sa vremena na vreme bez obaveštenja, te je
potrebno da periodično posetite sajt kako biste bili upoznati sa (ne)izmenjenim
Uslovima. Izmenjeni Uslovi stupaju na snagu momentom postavljanja na sajt tj.
momentom kada je omogućen pristup istim.
4. Prihvatanje
Vaš pristup i korišćenje sajta obuhvaćeni su isključivo ovim Uslovima. Vi nećete koristiti
sajt za svrhe koje nisu u skladu sa predmetnim Uslovima ili su njima zabranjene.
Korišćenjem sajta, Vi u potpunosti prihvatate navedene Uslove i time prihvatate
korišćenje sadržaja ovih stranica isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu
odgovornost.
5. Pristup i upotreba usluga
Mogućnost upotrebe sajta i svih ostalih usluga koje su obezbeđene putem ili na samom
sajtu zajednički se nazivaju “usluge”. Postoji mogućnost da ćemo uz pomoć trećeg lica
obezbediti korišćenje svih usluga. Usluge se mogu obezbediti korišćenjem servera i
druge opreme koji se nalaze u bilo kojoj državi. Možete pristupiti i koristiti navedene
usluge kroz interfejs koji je obezbeđen na samom sajtu i koji je u skladu sa ovim
uslovima. Takođe, usluge možete koristiti isključivo za ličnu upotrebu, a preprodaja,
prenošenje ili omogućavanje bilo koje usluge trećem licu su strogo zabranjene.
6. Sigurnost i virusi
Implementirali smo prikladnu tehnologiju i sigurnosne dodatke kako bismo zaštitili Vaše
informacije od neovlašćenog pristupa ili neprikladne uprotrebe. Iako smo se u najvećoj
meri potrudili da obezbedimo da Vaše informacije budu bezbedne u okviru našeg
sistema, nijedan transfer podataka putem interneta ne može biti 100% obezbeđen. Kao
rezultat, ne možemo da garantujemo za sigurnost nijedne informacije koju nam pružite,
stoga to činite na sopstvenu odgovornost, a Vašom upotrebom sajta dajete saglasnost
na ovakav rizik. Preuzeli smo potrebne korake da osiguramo da sajt ne sadrži nikakve
kompjuterske viruse i druge štetne komponente. Međutim, bilo bi poželjno da instalirate i
održavate prikladne anti-virus i druge zaštitne softvere na uređajima sa kojih pristupate i
koristite sajt. Bez ograničavanja bilo kog drugog dela ovih Uslova, mi se odričemo
odgovornosti za bilo koji kompjuterski virus ili štetni ili destruktivni program koji biste
mogli da preuzmete sa ili kroz naš sajt.
7. Privatnost
Poštujemo Vašu privatnost. Pretraživanje sajta moguće je bez pružanja bilo kakvih ličnih
informacija osim onih ličnih informacija koje biste svesno i samostalno pružili, dok je za
samu kupovinu u web prodavnici neophodno da nam pružite određene lične informacije.
Mi ćemo prikupiti, koristiti i obelodaniti lične informacije onako kako je opisano u politici
privatnosti. Vi pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših ličnih informacija za
svrhe opisane u politici privatnosti. Postoji mogućnost da ćemo prikupljati i održavati
statistiku u vezi sa brojem posta sajtu, tipu pretraživača i uređaja za pristup sajtu,
internet protokol adresama uređaja kojima se pristupa sajtu i sličnim neprepoznatiljivim
informacijama. Ove informacije će se koristiti isključivo za interne svrhe sa ciljem
održavanja, upravljanja i poboljšanja sajta.
8. Geo-lokacija
Sajt sadrži i pruža određene funkcionalnosti i usluge od strane trećih lica koja nam
obezbeđuju da prikažemo mape, geokodiranje, mesta i drugi sadržaj sa Google, Inc, ili
trećeg dobavljača kao što je Google, kao deo sajta (geo-lokacijske usluge). Vaša
upotreba geo-lokacijskih usluga je predmet trenutnih uslova korišćenja za Google Maps/
Google Earth, a korišćenjem geo-lokacijskih usluga pristajete da budete obevezani
uslovima korišćenja od strane Google-a.
9. Autorska prava – vlasništvo sadržaja
Sajt, njegova organizacija i dizajn (uključujući sve softverske kodove, građu i izgled sajta
i njegovih korisničkih interfejsa) kao i sve informacije, slike, vizuali, tekstovi, video i audio
zapisi, fotografije i sav drugi materijal i sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu (u daljem
tekstu: “sadržaj”) su zaštićeni autorskim i drugim pravom intelektualne svojine, na kojima
SUMMA IMPEX ima vlasništvo ili pravo korišćenja. Možete pristupiti ili preuzeti
infromacije sa sajta za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ali je strogo zabranjeno kopiranje,
reprodukcija, republikacija, postavljanje, prenošenje, prikaz, korišćenje na drugoj veb
stranici, izvođenje, distribucija, modifikacija ili derivacija našeg sadržaja ili sadržaja
našeg korisnika bez prethodnog pismenog odobrenja. Ne ostvarujete vlasničko pravo na
sadržaj time što pristupate sajtu ili ga koristite, a postavljanje sadržaja od strane
SUMMA IMPEX na sajt ne predstavlja odricanje ni od kog prava na taj sadržaj.
10. Povratna informacija
Ukoliko nam pošljete bilo koju vrstu komentara, pitanja, sugestija ili povezanih materijala
bilo kojim putem komunikacije sa idejom da sugerišete ili preporučite određene promene
na sajtu, usluga koje se nude putem sajta ili našeg sadržaja, u tom slučaju:
● nijedna povratna informacija nije niti će biti tretirana kao poverljiva informacija ili
intelektulana svojina;
● SUMMA IMPEX je slobodna da koristi, bez kompenzacije ili pripisivanja Vama,
bilo koju ideju, know-how, koncept, tehnike ili drugu intelektualnu svojinu ili
vlasničko pravo koje sadrži povratna informacija u bilo koje svrhe; i
● shvatate i slažete se sa tim da SUMMA IMPEX nije obavezna da koristi, prikaže,
reprodukuje ili podeli takavu ideju, know-how, koncept ili tehnike koje sadrži
povratna informacija i nemate pravo da od nas to zahtevate.
11. Sedište u Srbiji
SUMMA IMPEX posluje iz Beograd, u Srbiji i ne garantuje da su sajt, usluge, sadržaj ili
sadržaj korisnika prikladni ili dostupni za upotrebu u svakoj jurisdikciji. Oni koji pristupe
sajtu sa drugih lokacija čine to na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za saglasnost sa
lokalnim pravom ukoliko je ono primenljivo.
12. Ime, logo i ostale oznake
Naše ime, logo i sve ostale naše oznake i imena koja se nalaze na našem sajtu
vlasništvo su SUMMA IMPEX. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve ostale oznake
koje se nalaze na našem sajtu vlasništvo su trećih lica i koriste se uz dozvolu ili putem
licence.
13. Link-ovanje
Bilo koji sajt kojem možete pristupiti putem našeg sajta (koji je link-ovan sa našeg sajta)
nije u opsegu naše kontrole i njemu pristupate na sopstvenu odgovornost. Postoji
mogućnost da link-ovani sajtovi imaju drugačije uslove korišćenja i polise od naših, a oni
će važiti za sve Vaše aktivnosti na njihovom sajtu. Ne podrazumeva se nikakva pravna
odgovornost sa naše strane za link-ovane sajtove i njihov sadržaj. Mi obezbeđujemo te
link-ove isključivo kao pogodnost; oni nisu nikakva vrsta odobrenja niti vrsta preporuke
sa naše strane. Zabranjeno je korišćenje naših vizuala ili logo-a na Vašem sajtu bez
prethodnog pismenog odobrenja, a takođe je zabranjena upotreba link-a našeg sajta
koja bi sugerisala da mi sponzorišemo, odobravamo ili da smo povezani sa vašim
poslovanjem ili vašim veb-sajtom.
14. Modifikacije i ažuriranje
Postoji mogućnost da postavimo nove dodatke na sajt i usluge, uklonimo postojeće
dodatke ili na drugi način modifikujemo sajt, usluge i sadržaj (uključujući njihovu
funkcionalnost, izgled, univerzalne lokatore i softverske komponente), bez prethodnog
obaveštenja.
15. Okolnosti izvan naše kontrole
Nećemo snositi odgovornost za bilo koju vrstu prekida ili odlaganja početka bilo koje od
naših obaveza obuhvaćene ovim uslovima koji su izazvani okolnostima izvan naše
kontrole. Naš rad će se smatrati suspendovanim na period dok takve okolnosti traju, a
navedeni prekid ćemo nadoknaditi u trajanju samog prekida. Uložićemo sve potrebne
napore kako bismo okončali takvu okolnost ili našli rešenje kako bismo mogli da
ispunimo svoje obaveze uprkos navedenim okolnostima.
16. Izjava o odricanju od odgovornosti
SUMMA IMPEX nastoji da bude što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih
cena. Međutim, ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta,
kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cena. SUMMA IMPEX
zadržava pravo da promeni sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u
bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude
zastareo, međutim, SUMMA IMPEX se ne obavezuje se da redovno ažurira informacije
sadržane na ovom sajtu. Ne garantuje da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida i da će
biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Takođe, SUMMA IMPEX ne garantuje da će
nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je sadržaj kompatibilan
sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.
SUMMA IMPEX zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene
prema informacijama od strane proizvođača. SUMMA IMPEX sve materijale, fotografije i
tekstove postavlja na sajt u duhu dobrog trgovca, a sve u cilju kako bi kupcima olakšali
izbor proizvoda prilikom kupovine. SUMMA IMPEX ne može garantovati da fotografije
proizvoda istakute na sajtu u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za
moguće nenamerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Takođe, može
postojati mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te
opisanog proizvoda, ukoliko je proizvođač izmenio neku od karakteristika ili sadržaj
proizvoda.
SUMMA IMPEX se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj meri, svih
direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije
isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa
svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode,
koje nisu namijenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili
entitet, i one ne predstavljaju profesionalni savet.
17. Izjava o zaštiti privatnosti korisnika
„U ime PR SUMMA IMPEX obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših
kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i
podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim
običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora
uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste
za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni
su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u PR
SUMMA IMPEX odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti”.
II WEB PRODAVNICA – INTERNET TRGOVINA
1. Cena, način plaćanja i isporuka proizvoda
Cena proizvoda naznačena je uz svaki artikal na sajtu. Sve cene na sajtu izražene su u
dinarima. Svi proizvodi biće isporučeni po cenama koje su važile pri izradi porudžbine.
Plaćanje se vrši gotovinom, prilikom isporuke proizvoda na adresu kupca, po osnovu
računa koji će biti dostavljen uz proizvod.
Isporuka proizvoda nije uračunata u cenu naznačenu uz artikal, već se naknadno
obračunava u postupku naručivanja proizvoda.
Isporuka se vrši samo na teritoriji Srbije u roku od 7 dana.
Ukoliko kupac ne preuzme proizvod koji mu bude poslat na traženu adresu, smatraćemo
da je ugovor raskinut usled neispunjenja njegove obaveze i u tom slučaju kupac će biti
dužan da snosi trošak isporuke i povraćaja poslate robe.
2. Registracija
Registracija korisničkog naloga nije nužan uslov za kupovinu proizvoda na sajtu.
Registracija nudi pogodnost čuvanja podataka, tako da ih korisnik ne mora unositi
prilikom svake sledeće kupovine.
3. Naručivanje i zaključivanje ugovora o prodaji na daljinu
Kupovinu proizvoda na sajtu započinjete odabirom artikla i klikom na dugme „dodaj u
korpu“. Potom možete nastaviti kupovinu dodajući još artikala u korpu, možete pogledati
sadržaj Vaše korpe (što možete učiniti u svakom trenutku) ili možete završiti kupovinu.
Klikom na dugme „završi kupovinu“ prikazaće Vam se detalji Vaše porudžbine koji
uključuju naziv i količinu željenog proizvoda, cenu proizvoda, cenu isporuke i ukupnu
cenu koju će kupac bti dužan da plati. Takođe, istom prilikom biće neophodno da
unesete podatke za plaćanje/isporuku i to: ime i prezime, državu, adresu i kućni broj,
grad, regiju, poštanski broj, kontakt telefon i e-mail adresu.
Nakon provere unetih podataka i iskazane cene, dovoljno je da kliknete na dugme
„naruči“ čime nam šaljete ponudu i saglasnost sa sadržinom ugovora o prodaji na daljinu
i uslovima internet prodaje.
Vašu poružbinu potvrdićemo slanjem elektronske poruke (e-mail) čime je Ugovor
zaključen.
Korisnici web prodavnice dužni su da prilikom naručivanja daju tačne, važeće i potpune
lične podatke, dok suprotno postupanje ovlašćuje SUMMA IMPEX da uskrati takvom
korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga ponuđenih na sajtu.
III SAOBRAZNOST I PODNOŠENJE REKLAMACIJE
1. Odgovornost SUMMA IMPEX za saobraznost robe
SUMMA IMPEX je dužan da isporuču robu saobaraznu Ugovoru, u suprotnom odgovara
za nesaobraznost robe ugovoru koja je postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača,
bez obzira da li je znao za nesaobraznost, kao i za nesaobraznost robe ugovoru koja se
pojavi nakon prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre
prelaska rizika na potrošača. SUMMA IMPEX ne odgovara za nesaobraznost robe ako
je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati
nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je
dao potrošač SUMMA IMPEX je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru u roku od
dve godine od dana prelaska rizika na potrošača tj. od dana prijema robe. Ako se
nesaobraznost pokaže u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača,
pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to
u suprotnosti sa prirodom robe, odnosno nesaobraznosti.
Potrošač ima pravo da zahteva od SUMMA IMPEX da se nesaobraznost otkloni bez
naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili
da raskine ugovor uz povraćaj plaćenog iznosa. Potrošač prvenstveno ima pravo da bira
između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom, osim ako je
izabrani zahtev nemoguć ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za SUMMA
IMPEX. Pravo izbora potrošač ima ako u roku od 90 dana od preuzimanja obavesti
SUMMA IMPEX o nesaobraznosti. Ako ne obavesti SUMMA IMPEX o postojanju
nesaobraznosti robe ugovoru u roku od 90 dana od kada je otkrio nesaobraznost, a
najkasnije u roku od dve godine od prelaza rizika, potrošač gubi prava koja mu po tom
osnovu pripadaju.
SUMMA IMPEX je dužan da opravku ili zamenu izvrši u primerenom roku, ali ne dužem
od 15 dana od dana podnošenja zaheva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača,
uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio. Ako ne može da
ostvari pravo na opravku ili zamenu, ili ako SUMMA IMPEX nije izvršio opravku ili
zamenu u roku ili ako opravka ili zamena nije moguća bez značajnijih neugodnosti za
potrošača, potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora uz povraćaj
plaćenog iznosa.
Troškove neophodne da se roba saobrazi ugovoru (troškovi rada, materijala,
preuzimanja, i isporuke) plaća SUMMA IMPEX.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Potrošač može ostvariti svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.
2. Pravo na reklamaciju
Možete izjaviti reklamaciju u slučaju nesaobraznosti, kao i zbog pogrešno obračunate
cene i drugih nedostataka.
Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili
elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je
zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Reklamacija se podnosi popunjavanjem obrasca za reklamaciju koju dostavljate
elektronski ili pismeno na adresu SUMMA IMPEX.
Osoba ovlaščena za prijem reklamacija u evidenciji o primljenim reklamacijama unosi
sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim podacima:
● O podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
● Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
● Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
● Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
● Odluku o odgovoru potrošaču,
● Datum dostavljanja te odluke,
● Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
● Načinu i datumu rešavanja reklamacije,
● Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.
Prispele reklamacije unose se u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi
elektronski. Osoba ovlašćena od strane SUMMA IMPEX za prijem reklamacija je dužna
da primi reklamaciju i istu odmah prosledi osobi odgovornoj za rešavanje reklamacija
koja odlučuje o reklamaciji radi daljeg vodjenja postupka. O odluci o reklamaciji
ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja
preporučenom poštom ili elektronskim putem.
Rok za rešavanje reklamacije je 8 dana – rok u kome je obavezan prodavac da odgovori
na reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana. Izuzetak od ovoga je tehnička
roba i nameštaj, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana.
Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje
da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca.
Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od
dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom
prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.
Svi troškovi koji nastanu po osnovi reklamacije padaju na teret prodavca.
Prispelu reklamaciju pregleda osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donosi
odluku o osnovanosti reklamacije odmah a najksanije u roku od 8 dana od dana prijema
reklamacije.
Osoba odgovorna za reklamacije, može doneti odluku:
1. Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca
2. Da se kupljeni proizvod zameni novim ili sličnim
3. Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu ili drugom dokazu koji pruži
potrošač (ugovor na daljinu).
Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom
krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda, spajanje na nesigurne izvore
napajanja ili nepravilno održavanje robe.
Prodavac u slučaju da odbije reklamaciju:
• dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije
(obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
• dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora
vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih
sporova
Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje
nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi
davaocu garancije.
Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve
godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prodavac je dužan da potrošaču bez
odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno
saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih
reklamacija. Informacija o ovoj obavezi mora postojati u delu „Reklamacije” gde
objašnjavate reklamacionu proceduru.
3. Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran
za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i
troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz
robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji
kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.SUMMA IMPEX će rado
izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle
isteka zakonskog perioda saobraznosti.”
4. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.
Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo
u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na
transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje
potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na
adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio
reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog)
podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje
spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana
podnošenja predloga.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko
rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja
elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim
finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
• na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
• na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.
Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje
troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje
potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja
potrošačkog spora.”
IV ODUSTANAK OD UGOVORA
1. Pravo na odustanak od ugovora
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošaca („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016
– dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), potrošači imaju pravo da odustanu od ugovora
zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem web shop porudžbine,
potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata
u roku od 14 dana od dana prijema robe (bez navodjenja razloga i dodatnih troškova
sem troškova povrata-slanja prodavcu) od dana prijema robe. Mi ćemo izvršiti povraćaj
uplata koje smo primili od Vas, u roku od 14 dana od dana kada primimo izjavu o
odustanku od ugovora i kada se uverimo da je roba neoštećena. Potrošač je dužan da
vrati robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je
poslao izjavu o odustanku.
Da biste mogli da ostvarite pravo na odustanak, morate da nas obavestite o svojoj odluci
o odustanku od ugovora. Potrebno je da popunite Obrazac za odustanak od ugovora koji
možete dostaviti poštom ili elektronskom poštom.
2. Posledice odustanka
2.1. Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od
platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PR SUMMA
IMPEX je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda
plaćanja.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je pretodno platio robu IPS QR
kodom, PR SUMMA IMPEX je u obavezi da povraćaj vrši uplatom na račun sa kojeg je
primljena uplata.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio pouzećem,
PR SUMMA IMPEX je u obavezi da povraćaj vrši uplatom na račun koji nakon
kontaktiranja dostavi kupac.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu – pravnom licu koje je kupilo putem
fakture (virmanski), PR SUMMA IMPEX je u obavezi da povraćaj vrši uplatom na račun
sa kojeg je primljena uplata.
2.2. Povraćaj robe
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršicemo povraćaj plaćenih iznosa koje smo
primili od Vas bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili
Vašu izjavu i nakon prijema neoštećene robe.
Robu možete vratiti isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i uz prateću
dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za
upotrebu).
Ukoliko robu kojom ste nezadovoljni vraćate poštom, troškove ove dostave snosite Vi
sami.
U roku do 14 dana od pristizanja obaveštenja o povratu robe od strane kupca i nakon
prijema neoštecene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom,
kupcu će biti vraćen celokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se
izričito ne zahteva drugačije. U slučaju da zahtevate drugi način povraćaj plaćenog
iznosa, prodavac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povraćaj.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na našu adresu bez nepotrebnog odgadjanja, a
u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju
odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na
vreme ako pre isteka napred navedenog roka robu predate nama, odnosno licu koje
smo ovlastili da je primi.
Pre raskida Ugovora možete nas pozvati na broj telefona 0645070371 ili se javiti na
vglobe888@gmail.com kako bi Vam bio objašnjen postupak vraćanja robe.
2.3. Troškovi povraćaja robe
Vi snosite sve troškove povraćaja robe.
2.4. Odgovornost potrošača za umanjenje vrednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim
onog koje je bilo potrebno za utvrdjivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe.
3. Isključenje prava na odustanak od ugovora
Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora ako je:
1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje
usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu
potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u
potpunosti izvrši ugovor;
2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom
tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za
odustanak;
3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno
personalizovane;
4. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili
higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
6. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa
drugom robom;
7. isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o
prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja
ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac
ne može da utiče;
8. ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju
sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac
pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi
drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje
popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili
robu;
9. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su
otpečaćeni nakon isporuke;
10. isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za
isporuku ovih izdanja;
11. ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
12. pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga
iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga
povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili
period izvršenja;
13. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je
izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove
potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.
V ZAVRŠNE ODREDBE
1. Zabranjene aktivnosti
Nije dozvoljena upotreba sajta za bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene
ovim uslovima. U vezi sa (bez ograničenja na) drugim zabranama koje su istaknute u
ovim uslovima, nije dozvoljeno ništa od dolevnavedenog prilikom pristupanja ili
korišćenja našeg sajta:
● Korišćenje sajta na način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili oslabi
sajt ili se umeša u korišćenje sajta bilo kog drugog lica;
● Uznemiravanje bilo koje vrste, uključujući e-mail, ćaskanje ili upotrebu
neprikladnog, uvredljivog ili pogrdnog jezika (prema našem tumačenju);
● Lažno predstavljanje drugih, uključujući i zaposlene u ili predstavnike SUMMA
IMPEX ili drugih posetioca;
● Postavljanje, distribucija ili na drugi način objavljivanje određenog sadržaja koji
sadrži klevetu, koji je nepristojan, preteći, narušava privatna i javna prava,
uvredljiv, ilegalan ili na drugi način upitan ili koji može da sadrži ili ohrabri krivično
delo, ugrozi lična prava bilo koje strane ili na drugi način naruši prava;
● Postavljanje bilo koje vrste reklamnog sadržaja ili poziv drugima da se priključe ili
postanu član neke druge online usluge ili druge organizacije;
● Zaobilaženje ili onemogućavanje pristupa kontroli tehnologije, sigurnosti uređaja,
procedura, protokola ili tehničkih zaštitnih mehanizama koji mogu biti postavljeni
kao deo sajta, ili bilo kog hardvera ili softvera koji se koriste za omogućavanje
sajta, ili hardvera, softvera ili usluga trećih lica;
● Korišćenje sajta, hardvera ili softvera sa ciljem pretraživanja sajber ili kripto
valuta;
● Prikupljanje našeg sadržaja ili sadržaja korisnika ili informacija ili na drugi način
pristup sajtu korišćenjem automatizovanih sredstava (kao što su botovi, roboti,
scraper-i) bez naše dozvole.
2. Naknada štete
Pristajete da naknadite štetu i isključite odgovornost SUMMA IMPEX i njegovih
direktora, zaposlenih, vlasnika i predstavnika za sve gubitake, troškove i štetu
(uključujući stvarne pravne troškove) koji su posledica, direktno ili indirketno,
narušavanja ovih uslova ili neke vaše aktivnosti u vezi sa sajtom.
3. Potraživanje prava intelektalne svojine
Ukoliko smatrate da je vaš rad predmet narušavanja autorskog prava ili prava žiga i da
se isto nalazi na sajtu, molimo vas da nas kontaktirate na 0645070371 i pružite sledeće
informacije:
● Potpis ili elektronski potpis osobe koja ima dozvolu da postupa po nalogu
vlasnika na ekskluzivna prava koja su narušena;
● Identifikaciju dela zaštićenog autorskim pravom ili pravom žiga za koje se tvrdi da
je narušeno ili, ukoliko je nekoliko dela obuhvaćeno, reprezentativnu listu tih dela,
i datum i vreme izvršenja navedenog narušavanja;
● Identifikaciju materijala za koji se tvrdi da je predmet narušavanja prava ili
predmet takve aktivnosti i za koji se traži onemogućavanje ili uklanjanje sa ovog
sajta uz dovoljno informacija kako bismo mogli da lociramo materijal;
● Opis Vaših interesa ili prava koja polažete na delo za koje se tvrdi da je
narušeno;
● Dovoljno informacija koje će omogućiti SUMMA IMPEX da vas kontaktira kao
stranu koja se žali tj. adresu, broj telefona i, ukoliko je dostupna, e-mail adresu
putem koje možete biti kontaktirani.
● Izjavu da u dobroj volji smatrate da upotreba navedenih materijala nije dozvoljena
od strane imaoca autorskog prava ili prava na žig, njegovog zastupnika ili da nije
zakonom dozvoljena.
● Izjavu da su navedene informacije tačne, pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću, i da imate dozvolu da delujete u ime vlasnika koji polaže
ekskluzivno pravo na delo koje je narušeno.
4. Ostalo
Predmetni uslovi sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“,
br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Zakonom o elektronskoj trgovini
(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
(„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).
Ukoliko je bilo koji deo ovih uslova nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, onda je taj deo
odvojiv i nema uticaj na validnost i sprovođenje ostatka uslova. Odlaganje ili
nepostupanje USAGIC neće uticati na prava i pravne lekove od kojih se izričito ne odriče
u pisanoj formi. Nećemo biti odgovorni za odlaganje ili štetu nastalu kao rezultat za
okolnosti koje su van naše kontrole.
5. Kontakt informacije
Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte nas na: 0645070371
POLITIKA PRIVATNOSTI
PR SUMMA IMPEX POLITIKA PRIVATNOSTI
Ažurirano dana 31.01.2022. godine.
Mi, PR SUMMA IMPEX (u daljem tekstu kao SUMMA IMPEX) posvećeni smo zaštiti
Vaše privatosti. Ova politika privatnosti se odnosi na informacije i podatke koje
prikupljamo i kontrolišemo našim veb-sajtovima ili kroz kanale koji su opisani u daljem
tekstu. Takođe, opisuje i vaš izbor prilikom pristupa i ispravke vaših ličnih podataka. Mi
ćemo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci i koliko
dugo ćemo ih čuvati. To Vam omogućava da se sami odlučite u koje svrhe možemo da
koristimo Vaše podatke. Ukoliko se ne slažete sa politikom privatnosti ne bi trebalo da
posećujete naše veb-sajtove.
Periodično ažuriramo politiku privatnosti. Sve izmene ćemo postaviti na ovu stranicu, a
ukoliko su promene značajne, poslaćemo vam e-mail.
Iako ćemo vas obaveštavati ukoliko bude značajnijih izmena u politici privatnosti,
savetujemo vam da povremeno posećujete ovu stranicu.
Ukoliko imate pitanje u vezi sa politikom privatnosti ili u vezi sa načinom na koji
postupamo sa informacijama koje nam dostavljate pišite nam na mail
vglobe888@gmail.com ili nam pošaljite poštu na sledeću adresu: PR SUMMA IMPEX,
Meštrovićeva 38, 11010 Beograd, sa naznakom: politika privatnosti.
1. Informacije koje prikupljamo
2. Kako koristimo informacije koje smo prikupili
3. Kako raspolažemo informacijama koje smo prikupili
4. Kolačići
5. Kako da pristupim i kontrolišem lične podatke
1. Informacije koje prikupljamo
Prilikom posete našeg sajta
Budite slobodni da pretražujete sajt bez pružanja ličnih informacija. Kada boravite na
sajtovima, mi prikupljamo navigacione informacije ili lične informacije ukoliko se
pretplatite na mailing listu.
„Lične informacije“
Ovo se odnosi na sve informacije koje dobrovoljno upisujete u forme na sajtu koje vas
identifikuju, uključujući kontakt informacije, kao što su e-mail adresa, naziv firme, adresa,
broj telefona, informacije o vama i o vašoj firmi.
Lične informacije mogu obuhvatati informacije koje unosite na sajt i informacije o vama
koje su dostupne na internetu – kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter ili Google.
Lične informacije obuhvataju navigacione informacije koje mogu direktno ili indirektno
identifikovati pojedinca. Navigacione informacije se odnose na informacije u vezi sa
vašim računarom i o vašoj poseti veb-sajtu, kao što je IP adresa, geografska lokacija,
vrsta pretraživača, referalni izvori, dužina posete i pregledane stranice.
Pročitajte upotrebu navigacionih informacija u nastavku teksta. Osim ovoga, ne
prikupljamo nijedne druge poverljive informacije o vama.
„Poverljive informacije“
Ovo se odnosi na broj kreditne ili debitne kartice, informacije o računu, LBO, broj
pasoša, broj vozačke dozvole ili slične lične identifikacije, rasno ili etničko poreklo,
informacije o psihičkom ili fizičkom stanju, podaci o zaposlenjiu, informacije o
finansijama ili o zdravlju.
Podaci o log-ovanju
Kada posećujete sadržaj koji smo kreirali na našim sajtovima, automatski beležimo
informacije o računaru i softveru koji koristite. Ove informacije obuhvataju vašu IP
adresu, tip pretraživača, naziv domena, ISP, stranice koje ste pregledali na našem sajtu
(npr. html stranice, grafička rešenja, itd.), operativni sistem, ponašanje na sajtu, dužinu
posete i referalne sajtovi. Ove informacije SUMMA IMPEX koristi za kreiranje statističkih
informacija u vezi sa našim sajtovima.
Informacije o deci
Ovi veb-sajtovi nisu namenjeni deci ispod 16 godina. Mi ne prikupljamo svesno niti
namerno informacije o deci ispod 16 godina. Ukoliko verujete da smo prikupili
invglobe888@gmail.com, kako bismo uklonili i obrisali ovakve informacije.
2. Kako koristimo informacije koje smo prikupili
Usklađenost sa našom politikom privatnosti
Informacije koje prikupljamo koristimo samo u saglasnosti sa ovom politikom privatnosti.
Distribucija ličnih informacija
Nikada nećemo prodavati vaše lične informacije trećoj strani.
Upotreba ličnih informacija
Pored navedene upotrebe podataka u ovoj politici privatnosti, lične informacije možemo
koristiti za:
● unapređenje vašeg korisničkog iskustva, kroz prilagođavanje veb-sajta;
● slanje informacija ili sadržaja SUMMA IMPEX za koji mislimo da bi bio relevantan
za vas
putem e-maila ili drugih marketinških kanala;
● promociju korišćenja naših usluga i deljenje promotivnih informacija i sadržaja u
skladu sa vašim preferencijama;
● omogućavanje statitičkih podataka drugim kompanijama o našim korisnicima, s
tim da u ovim informacijama nećete biti identifikovani kao pojedinačni korisnik;
● slanje informacija u vezi sa promenama pravila upotrebe, politike privatnosti
(uključujući i politiku kolačića) ili drugih pravnih dokumenata;
● ispunjavanje zakonskih zahteva.
Upotreba navigacionih informacija
Koristimo navigacione informacije za rad i unapređenje veb-sajtova. Možemo koristiti
navigacione informacije samostalno ili u kombinaciji sa ličnim informacijama kako bismo
vam pružili personalizovane informacije u vezi sa SUMMA IMPEX.
Izjave i komentari klijenata
Postavljaćemo izjave i komentare klijenata na veb-sajt, koji mogu da sadrže lične
informacije. Pre postavljanja informacija na sajt prethodno ćemo tražiti odobrenje
klijenta.
Funkcije društvenih medija
Naši veb-sajtovi uključuju i funkcije društvenih medija, kao što su Facebook like dugme i
vidžeti, kao što su share dugme ili interaktivni mini programi koji su aktivni na našem
sajtu. Ove karakteristike mogu prikupljati vašu IP adresu, koje stranice posećujete i
mogu podesiti kolačiće koji omogućavaju funkcionisanje ovih karakteristika na pravi
način.
Funkcije duštvenih medija i vidžeta vodi ili treća strana ili se nalaze direktno na našim
veb lokacijama. Ova politika privatnosti se ne odnosi na karakteristike društvenih mreža.
Vaše interakcije sa ovim karakteristikama su obuhvaćene politikom privatnosti kompanija
koje omogućavaju ove funkcije.
Eksterni veb-sajtovi
Naši veb-sajtovi linkuju ka drugim veb-sajtovima. Ovi sajtovi nisu u našoj kontroli i nismo
odgovorni za njihov sadržaj ili praksu način rada. Naše postavljanje takvih linkova ne
predstavlja podršku ostalim veb-sajtovima, njihovom sadržaju, njihovim vlasnicima niti
njihovim praksama. Ova politika privatnosti se ne odnosi na ostale veb-sajtove koji nisu
u sastavu SUMMA IMPEX, koji su subjekti svojih politika privatnosti.
Zadržavanje ličnih informacija
Koliko dugo čuvamo informacije koje prikupljamo zavisi od tipa informacije, kao što
ćemo navesti u detaljima u nastavku. Posle određenog vremena, ili ćemo obrisati vaše
informacije, ili će one postati anonimne, ili ukoliko ovo nije moguće čuvaćemo vaše
informacije i izopštiti ih iz dalje upotrebe, dok brisanje ne bude moguće.
Čuvamo lične informacije koje ste nam pružili tamo gde postoji trenutna potreba za tim.
Kada ne postoji legitimna potreba za obradu vaših podataka, mi ćemo informacije
bezbedno obrisati ili ih učiniti anonimnim, ukoliko ovo nije moguće sačuvaćemo vaše
lične podatke i izolovaćemo ih od bilo kakve buduće obrade, dok brisanje ne bude
omogućeno. Obrisaćemo ove informacije ranije ukoliko postoji takav zahtev, kao što je
objašnjeno u odeljku kako da pristupite i kontrolišete svoje lične podatke u daljem tekstu.
Ukoliko ste se odlučili da primate marketinški materijal od nas, zadržavamo informacije o
vašim marketinškim preferencijama u doglednom vremenu od datuma kada ste poslednji
put izrazili interesovanje za sadržaj koji kreiramo, proizvode ili usluge, kao što je
informacija kada ste poslednji put otvorili mail koji vam je poslala SUMMA IMPEX. Ove
informacije ćemo obrisati ranije ukoliko postoji takav zahtev, kao što je opisano u delu
kako da pristupite i kontrolišete lične informacije, u nastavku teksta.
Čuvamo informacije koje su potekle od kolačića i drugih tehnologija za praćenje u
razumnom roku od datuma kada je takva informacija nastala.
Sva vaša prava možete ostvariti ako nas kotnaktirate na sledeće načine:
PR SUMMA IMPEX
Meštrovićeva 38, Beograd
0645070371
Radnim danima od 9 – 17h
3. Kako raspolažemo informacijama koje smo prikupili
Okolnosti u kompaniji
Ukoliko našu delatnost (ili našu imovinu) preuzme druga kompanija procesom spajanja,
pripajanja ili bankrotstvom i/ili na neki drugi način, ta kompanija će imati pristup svim
informacijama koje je prikupila SUMMA IMPEX na svojim sajtovima. O ovakvim
okolnostima bićete obavešteni putem email-a i/ili istaknutim obaveštenjem na našem
sajtu, ukoliko dođe do promene u vlasništvu, upotrebi vaših ličnih informacija i daljim
koracima šta možete preduzeti u vezi sa vašim ličnim informacijama.
Prinudno otkrivanje
Zadržavamo pravo da koristimo ili priložimo vaše lične informacije, ukoliko je to
propisano zakonom ili osnovano verujemo da je upotreba ili prilog neophodan da zaštiti
naša prava, sigurnost ili sigurnost drugih, istraživanje obmane, ili kako bismo se
usaglasili sa zakonom, zahtevom suda ili pravnim procesom.
4. Kolačići
Kolačići
SUMMA IMPEX koristi kolačiće da analizira trendove, da administrira veb-sajt, prati
ponašanje korisnika na sajtu i da prikuplja demografske informacije o korisnicima za
celokupnu bazu korisnika. Da biste saznali više o tome kako koristimo kolačiće na našim
veb-sajtovima i kako upravljamo podacima posetite našu stanicu politika kolačića.
Oglašavanje
Partneri smo sa oglasnim mrežama preko kojih prikazujemo oglase na drugim sajtovima.
Naša oglašivačka mreža koristi kolačiće da prikupi informacije u vezi sa vašim
aktivnostima na ovom i drugim sajtovima i da vam omogući ciljane oglase, bazirane na
vašem interesovanju.
Tehnologije praćenja od strane trećih strana
Upotreba kolačića od bilo koje kompanije za praćenje nije obuhvaćena našom politikom
privatnosti i politikom o kolačićima
.
5. Kako da pristupim i kontrolišem lične podatke
Pregled, ispravljanje i uklanjanje vaših ličnih informacija
U vezi sa zaštitom podataka imate sledeća prava:
● Možete tražiti pristup, ispravku, ažuriranje ili brisanje ličnih podataka.
● Možete uložiti protest protiv obrade vaših ličnih podataka, tražiti da onemogućimo
obradu vaših ličnih podataka.
● Ukoliko smo prikupili i obradili vaše lične podatke uz vaš pristanak, možete
povući svoju dozvolu u bilo kom trenutku. Povlačenje vašeg pristanka neće uticati
na legalnost bilo kog poteza koji smo napravili pre povlačenja odobrenja, niti će
uticati na obradu vaših ličnih podataka koja je sprovedena, u skladu sa
zakonskim propisima i drugim, za koje nije potrebna izričita dozvola.
Kako biste iskoristili bilo koje od ovih prava kontaktirajte nas na vglobe888@gmail.com
ili nam pošaljite poštu na sledeću adresu: PR SUMMA IMPEX BEOGRAD, Meštrovićeva
38,11010 Beograd, sa naznakom: privatnost. Odgovorićemo na vaš zahtev s ciljem da
promenimo, ispravimo ili obrišemo informacije o vama u doglednom vremenskom roku i
da vas obavestimo da su akcije preduzete.
Odjavite se sa naše marketinške liste
Možete se odjaviti sa naših marketinških komunikacija tako što ćete kliknuti na
„unsubscribe“ link koji se nalazi u dnu e-maila koji vam šaljemo i na taj način ažurirati
svoje preferencije ili tako što ćete nam poslati email na: vglobe888@gmail.com ili nam
pošaljite poštu na sledeću adresu: PR SUMMA IMPEX BEOGRAD, Meštrovićeva
38,11010 Beograd, sa naznakom: privatnost.
IZJAVA O KONVERZIJI
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za
informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji
kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće
izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske
organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove
konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem
sajtu. Hvala Vam na razumevanju.
ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem
javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema,
kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom
kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako
kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci
o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu
IZJAVA O PDV
PR SUMMA IMPEX Beograd nije PDV obveznik po čl.33 Zakona o PDV-u. (Kupac neće
imati dodatnih troškova, sem troškova prikazanih na sajtu. )
POVRAĆAJ SREDSTAVA
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od
platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PR SUMMA
IMPEX je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda
plaćanja.
DOSTAVA
Dostavu vršimo na teritoriji cele Srbije putem kurirske službe City Express. Svaki paket
je na vašoj adresu u roku od 24/48 časova (radnim danima). Trošak varira, 250din je za
Beograd dok za teritoriju cele Srbije moze da bude od 350 do 450 dinara i više u slučaju
da je Vaš paket teži od 5kg.
Na Kosovo i Metohiju može da se šalje sa visinom otkupa do 2000din, u slučaju da
prelazi tu cifru potrebno je ili platiti avansno ili podeliti porudžbinu.
U Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu šaljemo Post Pak-om kojim se plaćanje vrši
pouzećem, s tim što prolazi kroz carinu i troškovi poštarine zavise od težine
https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=1001052&Dokument=privreda
-paketske-inostranstvo-postpak-lat.pdf
U Hrvatsku takođe šaljemo putem pošte, dok se plaćanje vrši isključivo avansno, pre
slanja. Troškovi poštarine su navedeni na sledećem linku
https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=155&Dokument=stanovnistvopaketske-inostranstvo-paket-cir.pdf
POLITIKA KOLAČIĆA
Ažurirano: 31.01.2022. godine
Ova politika kolačića objašnjava na koji način PR SUMMA IMPEX BEOGRAD (u daljem
tekstu kao SUMMA IMPEX) koristi kolačiće kako bi prepoznala kada koristite naš
veb-sajt. Ovaj tekst objašnjava koje tehnologije koristimo i zbog čega ih koristimo, kao i
vaše pravo da kontrolišete njihovu upotrebu.
Šta su kolačići?
Kolačić je mali fajl koji sadrži niz znakova koji se šalju vašem računaru prilikom posete
našim veb-sajtovima. Kada ponovo posetite naš veb-sajt kolačić dozvoljava veb-sajtu da
prepozna vaš pretraživač. Kolačići mogu da čuvaju preferencije korisnika i druge
informacije. Kolačići obezbeđuju lagodnost korišćenja, tako što štede vaše vreme, jer
daju informaciju serveru veb-sajta da ste se vratili na određenu stranicu. Kolačiće koje
postavlja vlasnik sajta (u ovom slučaju, SUMMA IMPEX) se nazivaju kolačići prve strane
ili „first party cookies“. Kolačiće koje postavljalju druge strane, koje nisu vlasnici sajta se
nazivaju kolačići treće strane ili „third party cookies“. Kolačići trećih strana omogućuju
pružanje funkcionalnost veb-sajta (npr. za oglašavanje, interaktivni sadržaj i analitika).
Strane koje postavljaju kolačiće trećih strana mogu da prepoznaju vaš računar i kada
posetite veb-sajt i kada posetite druge određene veb-sajtove.
Zašto koristimo kolačiće?
Kolačiće prve strane koristimo iz više razloga. Neki kolačići su neophodni iz tehničkih
razloga kako bi veb-sajt funkcionisao, ove kolačiće označavamo kao nepohodne ili
izuzetno potrebne. Ostali kolačići nam omogućavaju da pratimo i prepoznamo
interesovanja naših korisnika, kako bismo unapredili iskustvo na našem veb-sajtu. Na
primer SUMMA IMPEX čuva podatke o tome koje ste sajtove i stranice posetili u okviru
SUMMA IMPEX sajtova, kako bismo ustanovili koja stranica SUMMA IMPEX je
najpopularnija ili najviše korišćena. Ove informacije se koriste za prilagođavanje
sadržaja i promocije SUMMA IMPEX veb-sajtova korisnicima čije ponašanje ukazuje da
su zainteresovani za određenu oblast. Kolačići treće strane se aktiviraju kroz naš
veb-sajt zbog oglašavanja, praćenja analitike i u ostale svrhe. Ovo je opširnije opisano u
nastavku teksta.
Koje vrste kolačića koristimo i kako ih koristimo?
Posebne vrste kolačića prve i treće strane plasiramo kroz naše veb-sajtove i kroz ciljeve
koje ostvaruju. Ovi kolačići obuhvataju:
● Osnovni kolačići veb-sajta: Ovi kolačići su neophodni za pružanje usluga naših
veb- sajtova.
● Kolačići za performanse i funkcionalnost: Ovi kolačići se koriste za unapređenje
performansi i funkcionalnosti naših veb-sajtova, ali nisu obavezni za korišćenje.
Međutim, bez ovih kolačića određene funkcionalnosti mogu postati nedostupne.
● Kolačići za analitiku i prilagođavanje: Ovi kolačići prikupljaju informacije koje se
koriste u statističkom obliku koji nam pomaže da shvatimo kako kako se naši
veb- sajtovi koriste i koliko su efektivne naše marketinške kampanje ili da nam
pomognu kako prilagodimo veb-sajtove vašim potrebama.
● Kolačići za oglašavanje: Ove kolačiće koristimo kako bismo vam prilagodili
oglasne poruke, kako bi bile što relevantnije. One služe tome da spreče
određenu reklamu da se konstanto pojavljuje, omogućuju da se oglasi pravilno
prikazuju i u nekim slučajevim da plasiranje reklame koja je bazirana na vašim
interesovanjima.
● Kolačići društvenih mreža: Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili da delite
stranice ili sadržaj koji smatrate da je interesantan na našem sajtu putem trećih
strana – društvenih mreža i drugih veb-sajtova. Ovi kolačići mogu biti korišćeni i u
svrhe oglašavanja.
Kako mogu da kontrolišem kolačiće?
Imate pravo da odlučite da prihvatite ili ne prihvatite kolačiće. Ukoliko ne prihvatite
kolačiće možete da nastavite da koristite veb-sajtove, ali nećete imati pristup nekim
funkcionalnostima i delovima sajta. Pošto se načini podešavanja kolačića u pretraživaču
razlikuju kod različitih pretraživača trebalo bi da u podešavanjima pretraživača
pronađete više informacija. Mnoge oglašivačke mreže nude opcije da se odjavite iz
ciljanih oglasa.
Ukoliko biste želeli da saznate više o tome, posetite www.aboutads.info/choices/ ili
www.youronlinechoices.com. Možete se odjaviti klikom na sledeće linkove:
http://preferences-mgr.trustarc.com/ (ili ukoliko se nalazite u Evropskoj Uniji:
http://www.youronlinechoices.eu/).
Imajte na umu da odjavom preko ovih servisa nećete biti odjavljeni sa svih oglasa.
Nastavićete da viđate generičke oglase. Osnovni kolačići na veb-sajtu: Iz razloga jer su
neki kolačići neophodni da bi veb-sajtovi funkcionisali, ne možete da ih ne prihvatite.
Možete ih naravno blokirati ili ih obrisati u podešavanjima pretraživača, kao što je
opisano u tekstu iznad.
Koliko često ćemo ažurirati politiku kolačića?
Politiku kolačića ćemo ažurirati s vremena na vreme kako bismo objasnili, na primer,
promene kolačića koje koristimo operativno, pravno ili iz zakonskih razloga.
Ohrabrujemo vas da posećujete ovu stranicu, kako biste bili informisani u vezi sa
upotrebom kolačića. Datum poslednjeg ažuriranja se nalazi u vrhu ove stranice.
PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA
Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 –
dr.zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br.
52/2019) PR SUMMA IMPEX, Meštrovićeva 38, Beograd, dana 31.01.2022. godine,
donosi:
PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA
Ovim pravilnikom uređuju se prava potrošača, kao i način i postupak rešavanja
reklamancija potrošača na nedostatke prodatog proizvod putem internet prodaje.
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Prodavac prodaje robu na malo potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača
na zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače,
vodeći računa o ograničenjima u oblasti prometa robe putem interneta.
Član 2
Prodavac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina
predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Član 3.
Potrošač u smislu ovog Pravilnika koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice
koje kupuje robu za lične potrebe, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim
Zakonom kao i ovim Pravilnikom.
II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA
Član 4.
Potrošač ima pravo da kod prodavca vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne
potrebe,ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na
obaveštenost; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu
pruži o osnovnim karakteristikama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu,
pravo na
izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim
propisima.
Član 5.
Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u
skladu sa zakonskim propisima. Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je
obavezan da obezbedi bilo kakav dokaz o kupovini: broj porudžbine ili broj
računa-otpremnice ako je proizvod kupljen preko web shopa.
Član 6.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom
krivicom ili ako nema dokaz (fiskalni isečak, račun-otprmenicu,ugovor o prodaji robe na
daljinu,…) da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu, ili putem web shopa
Prodavca.
Član 7.
Potrošač ima pravo da od prodavca dobije tačne, potpune i jasne informacije o
osnovnim karakteristikama proizvoda, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta
i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu
izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po
njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu
nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o
zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.
III OBAVEZE TRGOVCA
Član 8.
Obaveza Prodavca je da potrošaču za kupljenu robu u slučaju kupovine preko web
shopa, prodavac je dužan da izda Fakturu-Otpremnicu, sa svim propisanim elementima.
Član 9.
Prodavac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na
zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite
ekonomski interesi potrošača.
Član 10.
Prodavac neće uslovljavati prodaju jedne vrste robe vezivanjem za prodaju druge vrste
robe.
Član 11.
Prodavac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune,
neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim
svojstvima i kakrakteristikama robe.
IV POSTUPAK REKLAMACIJE
Član 12.
Potrošač reklamaciju može izjaviti usmeno ili putem telefona, pisanim putem na adresu
trgovca, elektronskim putem, isključivo uz dostavu dokaza o kupovini. Prodavac je
dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije
pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor
prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju,
izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji
ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti
da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za
rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da
dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih
reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od
prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom za drugi proizvod ili da traži
povraćaj novca.
Član 13.
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe
kupljene putem web shop porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o
odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe
(bez navodjenja razloga i dodatnih troškova sem troškova povrata-slanja prodavcu) od
dana prijema robe.
Prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, u roku od 14
dana od dana kada je primio izjavu o odustanku od ugovora. Potrošač je dužan da vrati
robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao
izjavu o odustanku.
Član 14.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od
dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci
od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u
trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom
određene nesaobraznosti i otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu
saglasnost potrošača.
Član 15.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske
upotrebe proizvoda, njegovog čuvanja i sl.
Član 16.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom
krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda, spajanje na nesigurne izvore
napajanja ili nepravilno održavanje robe.
Član 17.
Osoba ovlaščena za prijem reklamacija od strane potrošača u evidenciji o
primljenimreklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa
sledećim podacima:
O podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
Odluku o odgovoru potrošaču,
Datum dostavljanja te odluke,
Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
Načinu i datumu rešavanja reklamacije,
Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.
Član 18.
Prispele reklamacije unose se u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi
elektronski. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija je dužna da primi reklamaciju i istu
odmah prosledi osobi odgovornoj za rešavanje reklamacija koja odlučuje o reklamaciji
radi daljeg vodjenja postupka. Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija o reklamaciji
odlučuje
odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije. O odluci o
reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja
preporučenom poštom ili elektronskim putem.
Član 19.
Svi troškovi koji nastanu po osnovi reklamacije padaju na teret prodavca.
Član 20.
Prispelu reklamaciju pregleda osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donosi
odluku o osnovanosti reklamacije odmah a najksanije u roku od 8 dana od dana prijema
reklamacije. Osoba odgovorna za reklamacije, može doneti odluku:
Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca
Da se kupljeni proizvod zameni novim ili sličnim
Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu ili drugom dokazu koji pruži potrošač
(ugovor na daljinu).
Član 21.
Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.
V OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI
Član 22.
Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave
nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema kupcu,
odgovorna lica u smislu ovog Pravilnika su: Osoba ovlašćena za rešavanje reklamacija i
Prodavac.
VI OSTALE ODREDBE
Član 23.
Osoba ovlašćena za rešavanja reklamacija je dužna da vodi evidenciju za svaku
reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec i istu dostavlja nadležnoj službi.
Ovlašćeno lice u prodaji takođe je dužno da vodi odgovarajuću evidenciju o primljenim
reklamacijama kupaca i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja
reklamacija potrošača.
VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.
Potrošač mora biti obavešten o uslovima i načinu reklamacije robe, gde i kome se
podnosi reklamacija kao i ostalim odredbama Pravilnika.
Član 25.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje. Na sve što nije
posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe
Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača