Reklamacije

Ukoliko želite da uložite reklamaciju molimo da pre toga pročitate naš Pravilnik o prodaji i rešavanju reklamacija.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti klikom ovde.
Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti klikom ovde.
Popunjen obrazac je potrebno poslati na e-mail info@vgmagaza.rs.